napíšte nám 
  Občianske združenie
Ekonómia
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica | tel: 048 446 2133 | fax: 048 415 4335 
O združení
Vedenie združenia
Kontakty
Valné zhromaždenie OZ Ekonómia

O združení

Občianske združenie Ekonómia je dobrovoľná organizácia. Jeho cieľom sú predovšetkým rozširovanie odborného poznania v oblasti trhových a netrhových služieb, podpora a zabezpečovanie študijných ciest, pracovných pobytov, odborných stáží členov združenia, vedeckovýskumná činnosť so zameraním na trhové a netrhové služby, poskytovanie poradenskej a expertíznej činnosti, vydávanie odborných, metodických a informačných publikácií, ochrana práv a oprávnených záujmov svojich členov, ktoré súvisia s činnosťou združenia. V spolupráci s Ekonomickou fakultou organizuje odborné a vzdelávacie aktivity v súlade so zákonom 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov, predovšetkým formou celoživotného vzdelávania.

AKTUÁLNE: Príspevok 2 % zaplatenej dane z príjmu fyzických osôb za rok 2019

Milí priatelia OZ Ekonomia,

Ďakujeme za prejavenú priazeň v roku 2019 a aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať o podporu našich aktivít prostredníctvom darovania 2% z Vašej dane z príjmov.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť naše aktivity, prosíme Vás o vyplnenie nasledujúcich tlačív :

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
(editovateľné tlačivo vo formáte PDF)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – tlačivo potvrdzuje zamestnávateľ

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Tieto vyplnené tlačivá treba poslať na Daňový úrad najneskôr do 30.4.2020, resp. priniesť do kancelárie OZ Ekonómia Ing. Gregorovi do 20.4.2020


V prípade že si podávate daňové priznanie sami – vyplní sa poukázanie priamo v tlačive daňového priznania

 

Za vašu podporu ďakujeme,
vedenie OZ Ekonómia

 Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 17. 2. 2020 © 2004 - 2017 OZ Ekonómia