napíšte nám 
  Občianske združenie
Ekonómia
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica | tel: 048 446 2133 | fax: 048 415 4335 
O združení
Vedenie združenia
Kontakty
Valné zhromaždenie OZ Ekonómia

Valné zhromaždenie OZ Ekonómia

Ekonómia, občianske združenie, Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica

Pozvánka 

Správna rada Občianskeho združenia Ekonómia si dovoľuje pozvať všetkých členov združenia na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 9. júla 2020 o 14.00 hod. v posluchárni Aula Rotunda Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 10.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Informácia o stave členskej základne
4. Správa o činnosti OZE od ostatného valného zhromaždenia
5. Správa o hospodárení združenia a rozpočet na rok 2020
6. Správa revíznej komisie 
7. Voľba správnej rady OZE
8. Diskusia
10. Návrh uznesení
11. Záver

Veríme, že svojou účasťou prispejete k úspešnému priebehu rokovania.  

V Banskej Bystrici 6. 6. 2018
Správna rada OZ EKONÓMIA.

 Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 9. 7. 2020 © 2004 - 2017 OZ Ekonómia